Strona produktu "Kultura Współczesna" nr 1/2016 e-book

Galeria produktu

"Kultura Współczesna" nr 1/2016 e-book
Dostępność: Do pobrania
Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

Opis

Zastanawialiście się kiedyś czemu Internet, mimo pokładanych w nim nadziei, nie zmienił całego świata w doskonałe, merytokratyczne społeczeństwo, dążące ku wspólnemu dobru? Jak bardzo wymiana informacji, wpisana w ideę Web 2.0, zmieniła użytkowników, a na ile to użytkownicy porzucili oferowane przez nią możliwości? I gdzie w tym wszystkim można znaleźć kulturę?

 

Mimo ogromnych nadziei wiązanych z ideą Internetu, który mógł przełamać jednostronny obieg informacji, nie wszystko poszło po myśli twórców. Dosyć szybko zaangażowanie odbiorców stało się przedmiotem działań komercyjnych, a entuzjastyczne głosy dotyczące „nowego wymiaru uczestnictwa w kulturze” nieco przycichły. Czy zatem możemy mówić o końcu kultury uczestnictwa, czy może o konieczności przebudowy jej idei?

Te kwestie podnoszą autorzy tekstów zebranych w nowym numerze kwartalnika „Kultura Współczesna”. Jego koncepcję dookreślają redaktorzy tomu w artykule otwierającym. Opisują zjawiska towarzyszące „nowemu”, niesionemu przez Internet, oraz zmiany podejścia do sieci na przestrzeni lat. W podobnym duchu utrzymany jest tekst Mirosława Filiciaka i Alka Tarkowskiego – autorzy skupiają się na nowych wymiarach uczestnictwa w kulturze oraz sposobach wykorzystania idei kultury 2.0 na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat; wskazują zarazem liczne punkty styczne tej nieco utopijnej wizji z rzeczywistością.

W numerze nie pominięto również wymiaru edukacyjnego, który nierozerwalnie łączy się z uczestnictwem w kulturze. Na ten aspekt zwracają uwagę Karol Piekarski, nakreślając główne założenia polskich medialabów oraz ich rolę w procesie rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego, oraz Marta Kosińska, która wprost pyta o stan i status polskiej edukacji medialnej w obliczu nadmiaru treści. W obu esejach autorzy podnoszą kwestie związane z wykształceniem umiejętności selekcji informacji oraz ich wartościowania.

Obszary praktyk związanych z uczestnictwem opisują Natalia Brylowska i Tomasz Żaglewski. Pierwsza autorka skupia się na obiegach sztuki w Internecie, zadając pytania o to, jak nowe narzędzia ułatwiły i zarazem utrudniły życie artystom, którzy chcą dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Zderza to z konserwatyzmem dużej części środowiska konsumentów sztuki, dzięki czemu jej artykuł nie daje łatwych ani jednoznacznych odpowiedzi. Żaglewski przedstawia komiks w nowym świetle; traktuje tę formę analogowej komunikacji jako angażującą żywo odbiorcę i pokazuje jej partycypacyjny potencjał.

Poza tekstami naukowymi w części tematycznej znalazły się dwa komunikaty z badań. Pierwszy z nich, autorstwa Andrzeja Klimczuka, odnosi się do obserwacji medialabów i zmiany, jaką mogą nieść dla polskich instytucji kultury; drugi podnosi kwestie zbiorowości hakerskich i charakteru ich funkcjonowania w polskim środowisku.

W nowym numerze kwartalnika coś dla siebie znajdą też socjologowie kultury. Taką jest z pewnością artykuł Tomasza Kukołowicza i Tomasza Żółtaka o badaniach skupionych na polskim (nie)uczestniczeniu w kulturze. Badacze podpierają je analizami danych zebranych w ciągu ostatnich kilku lat. Ponadto w Warsztatach Kulturoznawców znalazły się teksty dotyczące kwestii prawnoautorskich i dostępu do dóbr kultury (Joanna Kocemba) oraz selekcji treści w sieci i nowemu podejściu do idei gatekeepera (Wojciech Sitek).

ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER NCK

Jeśli jesteś blisko kultury i chcesz otrzymywać bieżące informacje na swoją skrzynkę e-mail.