Strona produktu Polish Culture Yearbook 2021 do pobrania PDF

Galeria produktu

Polish Culture Yearbook 2021 do pobrania PDF
Dostępność: Do pobrania
Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

Opis

  • Polish Culture Yearbook 2021 – wersja cyfrowa (PDF)
  • Tłumaczenie na język angielski: Małgorzata Sobczak
  • Rok wydania: 2022
  • ISSN:2719-387X
  • Liczba stron: 282

Najnowszy numer „Rocznika Kultury Polskiej” poświęcony jest tematowi dostępności, definiowanemu przede wszystkim przez pryzmat grup ze szczególnymi potrzebami. W opracowaniu, opatrzonym wprowadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wstępem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, znajdują się artkuły opisujące działania na rzecz inkluzywności podejmowane w sektorze kultury. Autorami artykułów są pracownicy kilkunastu instytucji publicznych. W publikacji zamieszczono zarówno informacje o ogólnopolskich programach i polityce kulturalnej, jak i inspirujące opisy dobrych praktyk na poziomie lokalnym. Podejmowane działania to odpowiedź na trzy kategorie barier: bariery architektoniczne, cyfrowe i informacyjno-komunikacyjne.

 

The latest issue of the "Polish Culture Yearbook" is dedicated to the topic of accessibility, defined primarily through the prism of groups with special needs. The study, with an introduction by the Minister of Culture and National Heritage and an introduction by the Director of the National Center for Culture, includes articles describing activities for inclusiveness undertaken in the cultural sector. The authors of the articles are employees of various public institutions. The publication contains both information on national programs and cultural policy, as well as inspiring descriptions of good practices at the local level. The actions are taken as a response to three categories of barriers: architectural, digital and information and communication ones.

 

ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER NCK

Jeśli jesteś blisko kultury i chcesz otrzymywać bieżące informacje na swoją skrzynkę e-mail.